ເຮັດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ລາຄາບໍ່ແພງ

 

ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື້ນ Silicone