ເຮັດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ລາຄາບໍ່ແພງ

 

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Polyurea Base ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ