ເຮັດຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບສູງ
ເຈລະຈາລາຄາທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້

 

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮ້ອນ​